Tachyon


Wat is nu tachyon energie?
Tachyon is een begrip dat uit de kwantumfysica komt. Volgens de kwantumfysica is ons fysieke universum een zeer dichte vorm van energie met daarin allerlei dichtheidsgradaties (trillingen of frequenties). Alles in dit universum staat in verbinding met een energetisch continuüm. De energie die hierdoor stroomt noemt men vrije energie of nulpuntenergie.

Het nulpuntenergieveld is de Oerbron van het Universum!

Tachyon is de allereerste structuur die zich voordoet vanuit deze vormloze nulpuntenergie en draagt alle energietrillingen van het universum in zich en bevat dus de potentie van AL-WAT-IS. Tachyonenergie ligt dus aan de basis van ons bestaan.

afbeelding tachyon

Tachyonenergie is sneller dan licht en heeft de eigenschap disharmonieën in het trillingssysteem van levende organismes te ordenen en weer in evenwicht te brengen. Als er ook maar een blokkade is in één van onze subtiele lichamen, dan kan de energie niet continu doorstromen. Tachyonenergie oefent een ordende invloed uit op de moleculaire structuur van allerlei soorten materie. Tachyonenergie is voor alle leven op onze planeet even belangrijk als magnetisme.

Deze energie is dus allesomvattend en het mooie hiervan is ook dat het zich aanpast aan de frequentie die nodig is.
Sommigen van jullie zullen wel weten dat de chakra´s verschillende kleuren en frequenties hebben, evenals de bijbehorende organen in het betreffende chakragebied.
Tachyon past zich hier perfect op aan.


Door onder andere de electrosmog en vermindering van de invloed van magnetisme zien we tegenwoordig heel veel mensen met chronische vermoeidheid, chronische allergieën , storing in de hormoonhuishouding....Ga zo maar door. Het is haast onmogelijk om te ontkomen aan electrosmog. Denk alleen al eens aan alle stopcontacten, mobiele telefoons etc. Met Tachyon kunnen we hier nu zelf eens wat aan doen, zonder allerlei dure hulpmiddelen aan te schaffen.

Wat kan de tachyonenergie zoal voor je doen?


Tachyon-energie kan een enorm stimulerende factor zijn in onze spirituele ontwikkeling.Tachyon werkt op het diepste niveau en stimuleert ons eenheidsbewustzijn en kan ons gehele energieveld diepgaand transformeren, ons beschermen tegen lagere astrale energieën en onze "paranormale" vermogens (verder) tot leven brengen.

Tachyon is niet bedoeld ter vervanging van een medische behandeling, maar een mooie aanvulling op, het werkt ondersteunend.

In een workshop wordt je "afgestemd" op de tachyonenergie en kun je  hierna zelf tachyonproducten maken.

Voor verdere info, zie workshops.